CAP Can Bou. Castelldefels

Localització: Av Ciutat de Màlaga i carrer Sevilla. Castelldefels. El Baix Llobregat
Projecte: 2001-2002
Execució: 2003-2005
Promotors: CatSalut  i Aj. de Castelldefels
Superficie: 1.695 m²
PEC: 1.907.545,78.- €
Arquitectes: Joan Pineda – Bernat Fernández – Lucia Feu – Isabel Pascual
Col·laboradors: Miquel Milian –aparellador, Manuel Arguijo –estructura, Lluís Duart  -instal·lacions
Constructor: Corpimo SA  i Vías y Construcciones
[slideshow] Adequació de l’obra a l’entorn
La dimensió del solar i els paràmetres urbanístics en un solar molt pla en un entorn de ciutat jardí de mitja densitat envoltat de vegetació ens porta a definir una edifici a partir de dos blocs paral·lels, el que dóna a l’Av de Màlaga es trenca recollint la curvatura del carrer i definint l’àmbit de l’entrada principal.  Entre els dos pavellons es forma un pati lineal que s’obre cap a l’espai verd exterior. Les sales d’espera de les diferents plantes tractades amb façanes vidriades es relaciones visualment entre elles donant qualitat i amplitud i trencant la monotonia d’uns espais amb un clar component lineal i repetitiu.
A partir d’un nucli central d’accessos que conté el vestíbul l’escala i l’ascensor s’organitzen les diferents àrees del CAP en planta baixa i pis.

Singularitat i caràcter

La dimensió del solar i els paràmetres urbanístics dins d’un solar molt pla en un entorn de ciutat jardí de mitja densitat envoltat de vegetació ens porta a definir un edifici a partir de dos blocs paral.lels; l’edifici que dóna façana a l’Avinguda de Màlaga es trenca recollint la curvatura del carrer i definint.
l’àmbit de l’entrada principal. Entre els dos edificis es forma un pati lineal que es va obrint cap a l’espai exterior. Les sales d’espera de les diferents plantes amb façanes vidriades es relacionen visualment entre elles donant qualitat i amplitud.
La volumetria proposada d’adapta al programa i genera un àmbit singular en un entorn excessivament monòton.

Economia de recursos
A partir d’un nucli central d’accessos que conté el vestíbul, l’escala i l’ascensor s’organitzen les diferents àrees del CAP. El bloc de serveis d’ús exclusiu pel personal del centre; en planta baixa conté l’àrea d’entrada i l’àrea administrativa i en planta pis l’àrea de personal sanitari i de magatzem, i en planta coberta l’àrea d’instal·lacions.
Els altres tres pavellons contenen el programa d’ús públic, en planta baixa l’àrea de pediatria, l’àrea d’atenció continuada, l’àrea d’educació sanitària i l’àrea d’atenció a la dona. En planta pis se situa l’àrea de medicina de família i l’àrea polivalent.

Rigorositat en aspectes tècnics
L’estructura porticada de formigó armat a base d’un mòdul constant en tot l’edifici ordena l’edifici i permet aplicar solucions estructurals racionals i econòmiques.

Les façanes
Es proposa com a material de façana el maó de cara vista color blanc pres amb morter blanc.
En les façanes de sales d’espera predominarà la superfície vidriada. Totes les sales d’espera donen als patis interiors lineals i estan orientades est-oest, serà necessària protecció solar només en la planta alta ja que les més baixes queden protegides pel volum de l’ala contigua.

La urbanització
La disposició de l’edifici en forma de pavellons permet que l’espai verd del voltant penetri dins l’edifici per mitjà dels dos patis lineals.
En la façana principal donant a l’Av. Ciutat de Màlaga es produeix l’àmbit d’entrada que serà un pla pavimentat amb possibilitat de parada de vehicles. La zona d’aparcament es produeix en la part posterior de l’edifici amb accés des dels dos carrers laterals.